เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลบริษัท

ข้อดี-ข้อด้อย เปรียบเทียบ การเปิดร้านจริง / ร้าน Online

รายการ ร้านจริง ร้าน Online
ลูกค้านอกพื้นที่ – หาข้อมูล จากอินเตอร์เน็ต ได้ลูกค้า
ลูกค้าในพื้นที่ – กลุ่มคนรุ่นใหม่ ได้ลูกค้า ได้ลูกค้า
ลูกค้าในพื้นที่ – กลุ่มคนที่ต้องมาเห็นหน้าร้าน , ต้องการมารับสินค้าที่ร้านและชำระเงิน ได้ลูกค้า